artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

quen nhau tren duong ve lyrics – phi loan

chiều nay có phải
anh ra miền trung?
về thăm quê mẹ

chờ em về cùng .
rồi ta sẽ
đi chung chuyến tàu.
về đến sông hương bến ngự.
để nhìn trăng soi cuối thôn
gặp anh
em lại thương anh nhiều hơn
ngày đêm lo giữ
giang sơn vẹn toàn .
dù sương gió
gây bao phũ phàng
đã có em đây sẵn sàng
lại gần sưởi ấm
tim… anh…
thương anh
không phải vì tình thương
không phải vì sang giàu
mà vì cùng chung chí hướng
thương anh
thân dài dầu nắng mưa
băng rừng sâu suối ngàn
mong ngày ca khúc khải hoàn.
mời anh dừng lại
nơi đây nghỉ chân
nhà em tuy nhỏ
đơn sơ nghèo nàn
nhà em có
cơm rau với cà
và có
em thơ mẹ già
mẹ yêu
em lắm anh ơi .
thương anh
không phải vì tình thương
không phải vì sang giàu
mà vì cùng chung chí hướng
thương anh
thân dài dầu nắng mưa
băng rừng sâu suối ngàn
mong ngày ca khải hoàn.
mời anh dừng lại
nơi đây nghỉ chân
nhà em tuy nhỏ
đơn sơ nghèo nàn
nhà em có
cơm rau với cà
và có
em thơ mẹ già
mẹ yêu
em lắm anh ơi .
nhà em có
cơm rau với cà
và có
em thơ mẹ già
mẹ yêu
em lắm…
anh ơi…

- phi loan