artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

đợi chờ người thế thôi lyrics – ho quynh huong

vì ta đã lỡ nhớ thương về ai…
tìm đâu cho thấy 1 người…

đk

để đêm về ta chợt nằm nghe, anh về trong mộng…
người hỡi…

khi ta đi 1 mình trong cuộc đời…

để đêm về ta chợt nằm nghe, anh về trong mộng…
người hỡi…
instrument

khi ta đi 1 mình trong cuộc đời…

để đêm về ta chợt nằm nghe, anh về trong mộng…
người hỡi…

- ho quynh huong